پیام تبریک شی جین پینگ به نشست تبادلات درباره اجرای ابتکارات توسعه جهانی توسط جوامع غیر رسمی بین المللی
2022/08/12 17:08:39

 روز جمعه ۲۱ مرداد (۱۲ اوت)، شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین به نشست بین المللی تبادلات درباره اجرای ابتکارات توسعه جهانی توسط جوامع غیر رسمی پیام تبریک ارسال کرد.

رییس جمهور چین در پیام خود با اشاره به خواست مردم کشورهای جهان برای پیشرفت اعلام کرد: اکنون اقتصاد جهان با عوامل نامعین بسیاری روبه رو شده و برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل با موانعی مواجه شده است. در چنین شرایطی، جامعه جهانی باید با همکاری و همبستگی، ضمن مبارزه قاطعانه با همه گیری کرونا و یاری به توسعه برای اجرای مطلوب برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل تلاش کند تا مردم کشورهای جهان از زندگی بهتری برخوردار شوند و جامعه جهانی از آینده بهتری بهره مند شود.

رییس جمهور چین در بخش دیگری از پیام خود یادآور شد که جامعه جهانی باید با رسیدن به تفاهم منسجم در راستای یاری به توسعه، به منظور فراهم کردن یک محیط بین المللی مطلوب برای توسعه تلاش کند و با ایجاد نیروهای جدید محرکه توسعه جهانی، روابط مشارکتی را برای توسعه جهانی برقرار سازد.

وی همچنین ابراز اطمینان کرد که جوامع غیر رسمی بین المللی می تواند پایه محکمتر مردمی برای پیشبرد ابتکارات توسعه جهانی و حمایت مردمی قوی تر در این راستا را بنا کند. چین مایل است با تلاش مشترک با طرف های مختلف برای تسریع برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل، ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک و عصر جدید حاکی از شکوفایی و توسعه خدمات بیشتر انجام دهد.

  • 2022/08/12 17:08:39
  • GMT+08:00
  • /