عملیات نظامی مشترک سازماندهی شده توسط فرماندهی منطقه شرق چین در اطراف جزیره تایوان با موفقیت انجام شد
2022/08/11 11:01:37

 

سرهنگ شی یی، سخنگوی فرماندهی ناحیه نظامی شرقی چین چهارشنبه 10 اگوست گفت: این فرماندهی اخیرا یک سری عملیات نظامی مشترک نیروهای مختلف را در حوزه های دریایی و هوایی اطراف جزیره تایوان سازماندهی کرده و وظایف مختلف را با موفقیت انجام داده که به شکل موثری قابلیت های رزمی مشترک یکپارچه نیروها را مورد آزمایش قرار داده است. نیروهای این فرماندهی تغییرات در وضعیت تنگه تایوان را زیر نظر داشته و  به تمرین نظامی و آماده سازی ادامه می دهند، نیز در تنگه تایوان به طور منظم گشت های آمادگی برای جنگ  را سازماندهی کرده  و قاطعانه از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دفاع خواهند کرد.

  • 2022/08/11 11:01:37
  • GMT+08:00
  • /