منظره زیبای منطقه مغولستان داخلی چین
2022/08/10 11:30:19

منظره زیبای چریدن گله های گاو و گوسفند در دشت های سرسبز شهر چی فنگ منطقه مغولستان داخلی چین

  • 2022/08/10 11:30:19
  • GMT+08:00
  • /