"دست" بامزه و کاربردی بخش آزمایشگاهی ون تیان ایستگاه فضایی چین
2022/08/10 10:12:54

بخش آزمایشگاهی ون تیان ایستگاه فضایی چین بیش از ده روز است که به فضا پرتاب شده است. پس از آنکه بخش آزمایشگاهی ون تیان و بخش اصلی ایستگاه فضایی چین در فضا به یکدیگر متصل شدند، سه فضانورد سرنشین فضاپیمای شن جوئو 14 مجموعه ای از تنظیمات جدید را روی این بخش آزمایشگاهی انجام دادند و یک بازوی رباتیک کوچک را بیرون آن نصب کردند که مجموعه از آزمایش‎های گوناگون نیز در مورد عملکرد آن در مدار انجام شده است. همه شاخص‌های مربوط به عملکرد این بازوی رباتیک کوچک در حد عالی هستند که نشان می‎دهد انتظارات طراحان آن به خوبی برآورده کرده است.

بازوی رباتیک بزرگ متصل به بخش اصلی ایستگاه فضایی 10 متر طول دارد و حداکثر ظرفیت حمل بار آن نیز 25 تن است اما بازوی رباتیک کوچک بخش آزمایشگاهی با وجود طول بسیار کوتاهتری که دارد در مقایسه با بازوی بخش اصلی ایستگاه فضایی کارآیی بسیار خوبی داشته است. این بازو تنها حدود 5 متر طول دارد و ظرفیت حمل بار آن نیز به 3 تن می‎رسد و در حال حاضر دقیقترین بازوی روباتیک ایستگاه فضایی چین به شمار می‎رود.

 این "دست کوچک" می تواند به طور مستقل عملیات تعمیر و نگهداری مانند نصب و جایگزین کردن قطعات در خارج از بخش آزمایشگاهی را بدون نیاز به خروج فضانوردان انجام دهد و به شکلی مؤثر حجم کار فضانوردان را کاهش دهد.

  • 2022/08/10 10:12:54
  • GMT+08:00
  • /