سوار شدن گردشگران به چرخ فلک برج کانتون
2022/08/10 11:18:17

برج کانتون یکی از دیدنی ترین نقاط شهر گوانگ‌جو، مرکز استان گوان دونگ در جنوب چین است. در طراحی این برج جذابیت های مدرن با ویژگی های تاریخی ترکیبی را ایجاد کرده که برای بازدیدکنندگان و مسافران تابستانی این شهر بسیار جالب است.

  • 2022/08/10 11:18:17
  • GMT+08:00
  • /