چین 16 ماهواره دیگر را با یک موشک پرتاب کرد
2022/08/10 16:04:56

چین روز چهارشنبه ۱۰ اگوست از مرکز پرتاب ماهواره واقع در شهر «تای یوان» با یک موشک مدل CZ6، 16 ماهواره دیگر را به فضا پرتاب کرد.

ماهواره های پرتاب شده از جمله ماهواره «گائو فِن 03D09» از منظومه ماهواره ای «جی لین-1» و ماهواره «04-08» از منظومه ماهواره ای «یون یائو-1» عمدتا برای سنجش از راه دور و تصویربرداری جو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این نیز چهارصد و سی و دومین پرواز موشک های سری CZ(لانگ مارچ) است.

 

  • 2022/08/10 16:04:56
  • GMT+08:00
  • /