سفیر چین در خلع سلاح‌های هسته‌ای: شدیدا با همکاری زیردریایی هسته‌ای آمریکا و بریتانیا و استرالیا مخالفیم
2022/08/09 10:44:48

 

«لی سونگ»، سفیر چین در خلع سلاح‌های هسته‌ای روز دوشنبه 8 اگوست/17 مرداد، در دهمین نشست بررسی «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» در سخنرانی موضوعی خود، به طور همه‌جانبه موضع و نظرات چین در مساله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را توضیح داد و قاطعانه مخالفت کشورش را با همکاری زیردریایی هسته‌ای آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کرد. وی همچنین به ژاپن و دیگر کشورهای مربوط هشدار داد که «اشتراک هسته‌ای» در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را تکرار نکنند.

لی سونگ اظهار داشت: پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایه اساسی سیستم بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این که ایالات متحده به طور گسترده سیاست بلوکی و رویارویی اردوگاهی را اجرا کرده و موج‌هایی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ایجاد می‌کند؛ سبب ضربه و چالش‌های جدید برای سیستم بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌شود.

سفیر چین در خلع سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرد که همکاری زیردریایی هسته‌ای آمریکا و بریتانیا بی‌سابقه بوده و نمونه واضحی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. تصمیم گستاخانه آمریکا و بریتانیا به عنوان کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای بر انتقال راکتورهای نیروگاه زیردریایی هسته‌ای و تن‌ها اورانیوم غنی‌‌سازی شده با درجه تسلیحات به کشور غیرهسته‌ای، خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به همراه دارد. همکاری زیردریایی هسته‌ای این سه کشور، امنیت کشورهای آسیا و اقیانوس آرام را تهدید می‌کند و آسیب جدی به مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای اقیانوس آرام جنوبی و آسیای جنوب شرقی می‌رساند که نقض آشکار و آسیب جدی به اهداف و اصول پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.

  • 2022/08/09 10:44:48
  • GMT+08:00
  • /