کسانی که در مسئله تایوان با آتش بازی می کنند خواهند سوخت
2022/08/09 14:23:07

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، با بی توجهی نسبت به مخالفت شدید و هشدارهای جدی چین، از منطقه تایوان این کشور بازدید کرد. این دیدار یک نمایش مضحک، حرکتی خطرناک و غیرمسئولانه و معادل بازی با آتش بود.

تنها یک چین در جهان وجود دارد، تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین است، و دولت جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی و نماینده کل چین است.

پلوسی با سفر به تایوان، آشکارا تعهد ایالات متحده را نسبت به چین در مورد مسئله تایوان نادیده گرفت و اصل چین واحد را که در سطح جهانی و توسط جامعه بین المللی رعایت شده است، نقض کرد.

کسانی که با آتش بازی می کنند در نهایت خواهند سوخت. طرف آمریکایی باید از بازی با «کارت تایوان» و استفاده از آن برای مهار چین دست بردارد، از مداخله در امور داخلی چین دست بردارد، از حمایت و همدستی با نیروهای جدایی طلب «استقلال تایوان» به هر شکلی دست بردارد، از گفتن یک چیز، اما انجام دادن چیز دیگر دست بردارد. در مقابل مسئله تایوان، و از تحریف، پنهان کردن و توخالی کردن اصل چین واحد دست بکشد.

  • 2022/08/09 14:23:07
  • GMT+08:00
  • /