کشته شدن چهارمین مسلمان ظرف ۹ ماه در بزرگترین شهر ایالت نیومکزیکو آمریکا
2022/08/09 11:42:17

به گزارش رسانه های آمریکا، ظرف ۹ ماه گذشته، در آلبوکرکی، بزرگترین شهر در ایالت نیومکزیکو آمریکا چهار مسلمان در اثر تیراندازی کشته شدند. پلیس این شهر معتقد است که این پرونده ها احتمالاً با هم ارتباط دارند و در شمار جرائم ناشی از نفرت به شمار می‌رود.

سخنگوی مرکز اسلامی ایالت نیومکزیکو در واکنش به این حوادث اظهار داشت: وقوع پشت سر هم حوادث تیراندازی باعث ایجاد ترس و هراس زیاد در محله‌های مسلمان نشین شده است. از آغاز همه‌گیری کرونا در آغاز سال ۲۰۲۰ در آمریکا، جنایات خشونت بار و ناشی از نفرت در آمریکا به شدت افزایش یافته است.

  • 2022/08/09 11:42:17
  • GMT+08:00
  • /