چین نگرانی جدی خود را در مورد تخلیه آب آلوده هسته ای ژاپن ابراز کرد
2022/08/09 11:01:39

 

 لی سونگ سفیر چین در امور خلع سلاح هسته ای، ۸ اوت  در دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سخنرانی کرد و ضمن تشریح کامل موضع چین  در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، نگرانی های جدی در مورد تخلیه آب آلوده هسته ای ژاپن در دریا را ابراز کرد.

لی سونگ گفت که ژاپن آب آلوده حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما را به اقیانوس می‌ریزد و نمی‌توان تأثیر بالقوه آن را بر محیط زیست محیطی دریایی، ایمنی غذا و سلامت انسان را نادیده گرفت. تصمیم یکجانبه دولت ژاپن برای تخلیه آب آلوده  هسته‌ای به دریا صرفاً به دلیل ملاحظات هزینه‌های اقتصادی است و  از کلیه روش‌های دفع ایمن کاملا استفاده نکرده و به طور کامل با کشورهای همسایه و نهادهای بین‌المللی مشورت نکرده است. ایجاد خطر برای جهان تنها از روی خودخواهی، غیرمسئولانه و غیراخلاق است. نه تنها مردم ژاپن به شدت ناراضی هستند، بلکه چین، کره جنوبی، روسیه و کشورهای جزیره اقیانوس آرام نیز نگرانی خود در این زمینه را ابراز کردند.

لی سونگ گفت که کارگروه آژانس هنوز نسبت به ارزیابی طرح ژاپن برای تخلیه به دریا  نتیجه نهایی خود را اعلام نکرده است اما پیشنهادهای زیادی برای بهبود ارائه کرده است. متأسفانه  ژاپن گوش خود را بر این امر بسته و مراحل آمادگی برای تخلیه را ادامه داده و طرح تخلیه را با عجله تصویب کرده است. اقدام ژاپن برای به سرانجام رساندن این موضوع، مسئولانه نیست.

لی سونگ تاکید کرد که تخلیه آب آلوده هسته ای ژاپن به دریا تنها به خود ژاپن مربوط نمی شود. ژاپن باید تضمین بدهد که مسئله آب آلوده  هسته‌ای را به شیوه  باز، شفاف، علمی و ایمن، از جمله با در نظر گرفتن جایگزین‌هایی به غیر از تخلیه در دریا حل می کند و  تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمام مراحل را انجام دهد. اکنون ژاپن در بوته آزمایش قرار گرفته و نشان خواهد داد که آیا می تواند به طور موثر مسئولیت های بین المللی خود را انجام دهد یا خیر.

  • 2022/08/09 11:01:39
  • GMT+08:00
  • /