چین: آمریکا برای ازسرگیری گفت و گو باید صداقت داشته باشد
2022/08/09 10:29:53

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه ۸ اگوست/ ۱۷ مرداد  در نشست خبری در واکنش به قطع برخی کانال های ارتباطی بین چین و آمریکا اعلام کرد: آمریکا در گفت و گو و رایزنی ها باید صداقت از خود نشان دهد. پکن همچنان درباره سفر اخیر نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعتراضات جدی خود را به طرف آمریکایی ابراز می کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: پکن از واشنگتن می خواهد که فورا اشتباهات خود را اصلاح کرده و از حمایت از نیروهای جدایی طلب تایوان و مهار چین با استفاده از «کارت تایوان» صرف نظر کند.

  • 2022/08/09 10:29:53
  • GMT+08:00
  • /