انتشار گزارش نقض جدی حقوق بشر آمریکا در خاورمیانه در دیگر مناطق جهان توسط چین
2022/08/09 11:39:17

انجمن تحقیقات حقوق بشر چین روز سه شنبه ۹ اگوست/ ۱۸ مرداد با انتشار گزارش نقض جدی حقوق بشر آمریکا در خاورمیانه در دیگر مناطق جهان اعلام کرد که جنایات آمریکا نه تنها سبب درگیری ها در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان شده، بلکه به جان، سلامت، کرامت و شخصیت مردم و آزادی اعتقادات دینی و حق زندگی و توسعه مردم مناطق جهان نیز آسیب رسانده است.

این گزارش به سه بخش اصلی از جمله برپایی جنگ و کشتار غیر نظامیان و تهدید جانی و نقض حق زندگی مردم، تغییر حکومت، اعمال تحریم های یک جانبه، تجازو به حق توسعه و سلامت، ایجاد درگیری بین تمدن ها، بازداشت غیر قانونی و شکنجه، تجاوز به آزادی اعتقادات دینی و شخصیت و کرامت تقسیم می شود.

در این گزارش به طور سیتماتیک به جنایات جدی مرتکب شده آمریکا در خاورمیانه و مناطق اطراف آن از جمله جنایات جنگی، ضد انسانی، بازداشت خودسرانه،  آزار و شکنجه زندانیان و اعمال بی رویه تحریم های یک جانبه اشاره شده و بر تاثیرات منفی و عمیق آن در حقوق بشر تاکید شده است.

در این گزارش آمده است: جنایات یاد شده آمریکا به طور جدی به کشورها و مردم منطقه آسیب طولانی مدت و جبران ناپذیر وارد کرده است. ماهیت هژمونی و زورگویی سیاسی آمریکا وحشیگری، بی رحمی و  مضر و خطرساز است و جهانیان بیشتر متوجه ریاکاری و نیرنگ «دموکراسی به سبک آمریکا» و «حقوق بشر آمریکایی» شده اند.

  • 2022/08/09 11:39:17
  • GMT+08:00
  • /