صفحه های تولید برق خورشیدی شهر جانگ جیا کوئو
2022/08/09 13:36:10

صفحه های آبی رنگ و درخشان مخصوص تولید برق خورشیدی بر فراز این تپه ها تبدیل به منبعی انرژی لازم برای توسعه سبز شهر جانگ جیا کوئو استان هه بی در شمال چین شده اند. ظرفیت تولیدی صفحات خورشیدی در جانگ جیا کوئو به عنوان میزبان مشترک المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ در حدود ۲۵ میلیون کیلووات است.

  • 2022/08/09 13:36:10
  • GMT+08:00
  • /