وقت نرمش!
2022/08/09 13:28:15

حدود هزار علاقه مند به یوگا روز یکشنبه در یکی از میدان های شهر هوآ آن استان جیانگ سو واقع در شرق چین با انجام حرکات یوگا به استقبال روز ملی تناسب اندام چین در روز دوشنبه رفتند.  


  • 2022/08/09 13:28:15
  • GMT+08:00
  • /