ادامه تمرینات رزمی ارتش چین در اطراف منطقه تایوان
2022/08/08 16:14:41

فرماندهی ناحیه نظامی شرقی ارتش آزادیبخش خلق چین روز دوشنبه اعلام کرد همین روز تمرینات رزمی در اطراف آبها و حریم هوایی جزیره تایوان آن کشور با تمرکز بر سازماندهی عملیات مشترک ضد زیردریایی و حمله دریایی، ادامه می یابد.    

  • 2022/08/08 16:14:41
  • GMT+08:00
  • /