پایان تابستان و فرا رسیدن فصل پاییز به تقویم کشاورزی چین
2022/08/07 14:51:24

 

بر اساس تقویم کشاورزی چین، هفتم آگوست «لی چیو» (فرا رسیدن پائیز) سیزدهمین «جیه چی» از بیست و چهار «جیه چی» سنتی چین است و همچنین نخستین «جیه چی» برای فصل پائیز است. هنگام «لی چیو»، تمام جانواران از رشد گسترده و باشکوه به سمت بالغ شدن و پختگی می‌روند، برگ‌های درختان به تدریج زرد می‌شود و کشت‌های تابستانی رسیده و آماده برداشت می‌شوند. کلمه «چیو» (پائیز) در زبان چینی به معنی رسیده شدن دانه‌های کاشته‌ شده‌ است.


 

در روستای «فِنگ لیان» شهر «گان جوئو» استان جیانگ شی واقع در مرکز چین، مزرعه‌های برنج از رنگ سبز به رنگ زرد تبدیل شده و این رنگ‌ها، زمین روستایی را به یک تابلوی نقاشی رنگارنگ تبدیل کرده است

 

 

در روستای «گوئی وان» شهر «چونگ چینگ» در جنوب غربی چین، مزرعه‌های برنج کاملا طلایی شده است

 

 

در شهر «هیِ هه» استان هیِ لونگ‌جیانگ در شمال شرقی چین، منظره برداشت گندم به چشم می‌خورد

 

 

در شهرستان خودمختار قوم تو جیا و میائو «یوئو یانگ» شهر چونگ چینگ در جنوب غربی چین، روستائیان در حال برداشت میوه نیلوفر هستند

 

 

در روستای «سون جیافان» شهر «هانگ جوئو» استان جه جیانگ واقع در شرق چین، روستائیان میوه نیلوفر را برداشت می‌کنند

 

 

در شهر «نان نینگ» منطقه خودمختار جوانگ گوانگ شی در جنوب چین، کشاورزان زیر نور خورشید برنج تازه برداشت شده را خشک می‌کنند

 

 

در شهر «زون یی» استان گوئی جوئو در جنوب غربی چین، فصل برداشت فلفل رسیده و روستائیان جلوی خانه خود فلفل را خشک می‌کنند

 

 

در شهر «تانگ شان» استان هه بیِ در مناطق شمال چین، کشاورزان ذرت شیرین برداشت شده را حمل می‌کنند  • 2022/08/07 14:51:24
  • GMT+08:00
  • /