وزیر خارجه چین: بحث «تغییر وضعیت کنونی تنگه تایوان» کذب است
2022/08/06 14:31:05

«وانگ یی» عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین می‌گوید از گذشته تا حالا تنگه تایوان فقط یک وضعیت داشته و دو سوی تنگه تایوان متعلق به یک کشور به نام چین است و بحث «تغییر وضعیت کنونی تنگه تایوان» که آمریکا مدعی آن شده کاملا کذب و افترا آمیز است.

وی روز جمعه 5 آگوست (14 مرداد) گفت تایوان بخشی از سرزمین چین است و هیچ وقت کشوری مستقل نبوده و دو سوی تنگه تایوان متعلق به یک کشور به نام چین هستند و این، همان وضعیت همیشگی تنگه تایوان از گذشته تا امروز بوده است.

وانگ یی تصریح کرد: اینکه آمریکا می‌گوید چین وضعیت کنونی تایوان را تغییر داده، کاملا بحثی کذب و افترا آمیز است.

دیپلمات ارشد چین افزود: در بیانیه ایجاد روابط دیپلماتیک چین و آمریکا به وضوح قید شده دولت جمهوری خلق چین یگانه دولت قانونی چین است و آمریکا تایوان را بخشی از سرزمین چین می‌داند. این دقیقا آمریکا و جدایی طلبان تایوان هستند که سعی بر تغییر وضعیت کنونی تنگه تایوان دارند.

وزیر خارچه چین آمریکا را به «بی اعتبار کردن» سیاست چین واحد متهم کرده و گفت: اگر مرحوم «سون یات سن» (پیشتاز انقلاب دموکراتیک چین) این را می‌دانست، انگشتش به «تسای یینگ ون» (رهبر منطقه کنونی تایوان) اشاره می‌کرد و می‌گفت نسل نالایقی هستی.

  • 2022/08/06 14:31:05
  • GMT+08:00
  • /