منطقه اداری ویژه هنگ کنگ: از تدابیر دولت مرکزی در واکنش به دیدار «پلوسی» از تایوان حمایت می‌کنیم
2022/08/06 14:32:35

وزارت خارجه چین جمعه اقدامات متقابلی را در پاسخ به دیدار «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد. در همین راستا سخنگوی حکومت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین اعلام کرد که از این تدابیر حمایت می‌کند.

این سخنگو گفت، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ مخالف مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی چین است و از اجرای تدابیر اعلام شده دولت مرکزی در واکنش به دیدار «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان حمایت می‌کند و در اجرای آن نیز با دولت مرکزی هماهنگ عمل خواهد کرد.

وی تاکید کرد حکومت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ تحولات را از نزدیک پیگیری می‌کند و تماس خود را با نهادهای مربوطه دولت مرکزی حفظ خواهد کرد.

  • 2022/08/06 14:32:35
  • GMT+08:00
  • /