نشست اندیشکده ‌ها و رسانه ‌های چین با آسه آن
2022/08/06 20:57:43

نشست اندیشکده ‌ها، رسانه ‌های چین و آسه آن با موضوع «توسعه جهان، سرنوشت و عملیات مشترک» جمعه 5 آگوست (14 مرداد) در پکن پایتخت چین برگزار شد.

مقامات، نمایندگان رسانه ‌ها و اندیشکد‌ه ‌ها و دانشمندان چین و ۱۰ کشور عضو آسه آن در این نشست به بحث درباره چگونگی اجرای «ابتکار توسعه جهانی» و پیشبرد روابط همکاری راهبردی بین چین و آسه آن پرداختند.

چین در سال ۲۰۲۱ «ابتکار توسعه جهانی» را مطرح کرد و فورا مورد استقبال گسترده قرار گرفت.

حاضران در این نشست نقش تثبیت کننده ابتکار فوق برای همکار‌ی ‌های بین ‌المللی و صلح و توسعه جهان را مورد ستایش قرار داده و اظهار کردند چین و آسه آن باید برای رویارویی با عوامل منفی در مسیر صلح و توسعه جهان بیشتر همکاری کنند.

  • 2022/08/06 20:57:43
  • GMT+08:00
  • /