چین فضاپیمای آزمایشی قابل استفاده مجدد پرتاب کرد
2022/08/06 14:21:26

چین روز جمعه با استفاده از موشک حامل لانگ مارچ-2 اف یک فضاپیمای آزمایشی قابل استفاده مجدد را از مرکز پرتاب ماهواره جیئوچوآن در شمال غربی این کشور با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

این فضاپیما پس از اجرای یک دوره عملیاتی در مدار، به محل فرود برنامه ریزی شده خود در چین بازخواهد گشت. این فضاپیما طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، در طول پرواز خود فناوری‌های قابل استفاده مجدد و فناوری‌های خدماتی در مدار را آزمایش خواهد کرد و برای استفاده صلح آمیز از فضا پشتیبانی فنی فراهم می‌کند.

این پرتاب، هجدهمین ماموریت موشک‌های حامل لانگ مارچ-2 اف بود که به انجام رسید.

  • 2022/08/06 14:21:26
  • GMT+08:00
  • /