پاییز طلایی در راه است
2022/08/05 17:02:32

 

هفتم اگوست "آغاز پاییز" سیزدهمین دوره خورشیدی در بیست و چهار دوره خورشیدی و همچنین اولین دوره خورشیدی در فصل پاییز است. قبل و بعد از شروع "آغاز پاییز"، گیاهان سر سبزی خود را از دست می دهند و به زمان برداشت می رسد. برگ ها به تدریج زرد می شود و محصولات کاشته شده در تابستان رسیده می شود.

در جامعه کشاورزی باستان، "آغاز پاییز" برای کشاورزی اهمیت زیادی داشت. قبل و بعد از شروع "آغاز پاییز"، محصولات مختلف به طور کامل رشد می کنند. محصول برنج سبز می شود و دانه می دهد. غلاف سویا نمایان شده و غوزه پنبه نیز دیده می شود. سیب زمینی شیرین به سرعت رشد می کند. محصولات کشاورزی به آب بسیار نیاز دارد . ضرب المثلی مناسب این فصل می گوید: "آغاز پاییز بارانیست و زمین پر از طلا است".

در ابتدای "آغاز پاییز"، محصولات مختلف آماده برداشت می شوند و وعده بهار را تحقق می بخشند! پاییز طلایی در راه است.

  • 2022/08/05 17:02:32
  • GMT+08:00
  • /