قلم زیبای طبیعت
2022/08/05 12:55:52

تابش نور آفتاب از میان یک حفره در میان صخره های منطقه دیدنی یونگ جوئو، استان هو نان واقع در مرکز چین


  • 2022/08/05 12:55:52
  • GMT+08:00
  • /