دولت ایالات متحده شیوع آبله میمون را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد
2022/08/05 10:34:00

 

خاویر بکرا، وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده روز پنج شنبه گفت که ایالات متحده شیوع آبله میمون را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرده است

  • 2022/08/05 10:34:00
  • GMT+08:00
  • /