به دنیا آمدن یک فیل سفید کمیاب در میانمار
2022/08/05 12:50:30

وزارت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست میانمار روز سه شنبه گزارش داد که یک بچه فیل سفید کمیاب در شهر توانگوپ در ایالت راخین این کشور به دنیا آمده است.


  • 2022/08/05 12:50:30
  • GMT+08:00
  • /