ارتش چین در شرق تایوان ناو هواپیمابر آمریکا را مجبور به عقب نشینی کرد
2022/08/05 11:05:49

 


ارتش آزادیبخش خلق چین از ۴ تا ۷ اگوست در فراز آسمان و  آب های اطراف جزیره تایوان به رزمایش نظامی مهمی برگزار و با مهمات واقعی شلیک کرد.

منگ شیانگ چینگ استاد دانشگاه دفاع ملی چین در این باره اعلام کرد که در این رزمایش نظامی، ناو هواپیمابر و دسته ناوگان همراه آن برای نخستین بار تمرینات ارعاب کننده انجام داده و زیردریایی هسته ای نیز در آن شرکت کرده که سامانه جنگی سه بعدی در دریا را راه اندازی کرده است.

به گزارش رسیده، ارتش چین برای نخستین بار در شرق جزیره تایوان محدوده هدف ایجاد کرده است. ناو هواپیمابر رونالد ریگان آمریکایی که برای حفاظت از سفر نانسی پلوسی به محل آمده بود نیز بیش از چند صد کیلومتر عقب نشینی کرد.

  • 2022/08/05 11:05:49
  • GMT+08:00
  • /