چین: از سرگیری مذاکرات برجام در وین را مورد استقبال قرار می دهیم
2022/08/05 09:14:44

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین 4 اگوست در کنفرانس مطبوعاتی گفت که کشورش به طور قاطع بر حفظ برجام متعهد بوده و از سرگیری مذاکرات برای اجرای این معاهده در وین را مورد استقبال قرار می دهد. وی عنوان کرد که این نتیجه تلاش مشترک همه طرف هاست و با انتظارات عمومی جامعه بین المللی هماهنگ است.

بر اساس گزارش ها، پس از وقفه ای نزدیک به پنج ماه، مذاکرات برای ازسرگیری اجرای توافق جامع هسته ای ایران از روز 4 اگوست در وین از سر گرفته شد.

 هوا چون یینگ در پاسخ به سوالات مربوط اظهار داشت: با از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام، فرصت جدیدی برای حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران به وجود آمده است. طرف آمریکا به عنوان آغازگر این امر باید اشتباهات خود را به طور کامل تصحیح کند، فعالانه به نگرانی های مشروع طرف ایرانی پاسخ دهد و برای دسترسی هرچه زودتر به نتیجه تلاش کند.

هوا چون یینگ تاکید کرد که پکن همواره ارتباط نزدیک و هماهنگی خود با همه طرف ها را حفظ کرده و نقش فعالی در پیشبرد مذاکرات داشته است. پکن به مشارکت سازنده در مذاکرات ادامه خواهد داد و به بازگشت برجام به مسیر درست کمک خواهد کرد. در عین حال، قاطعانه از حقوق و منافع مشروع خود محافظت خواهد کرد.

  • 2022/08/05 09:14:44
  • GMT+08:00
  • /