وزارت خارجه چین: تحریم علیه نانسی پلوسی اعمال می شود
2022/08/05 17:01:52

 

از آن جا که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با نادیده گرفتن نگرانی شدید و مخالفت قاطع چین بر سفر به تایوان اصرار کرد؛ به شدت در امور داخلی چین مداخله کرده، به حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین آسیب رسانده، اصل «چین واحد» را پایمال و صلح و ثبات تنگه تایوان را تهدید کرده است.

با توجه به رفتار تحریک آمیز پلوسی، چین تصمیم گرفته است طبق قوانین مربوط جمهوری خلق چین، اقدامات تحریمی علیه پلوسی و اقوام نسبی او اعمال کند. 

  • 2022/08/05 17:01:52
  • GMT+08:00
  • /