وزارت امور خارجه چین: واکنش های چین دفاع عادلانه از حاکمیت ملی و امنیت کشور است
2022/08/05 18:08:58

هوآ چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 5 اوت/ 14 مرداد در یک نشست خبری به مقامات آمریکا از جمله جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید که چین را به واکنش بیش از حد متهم کرده بود، پاسخ داد.

هوآ چون یینگ گفت که وضعیت فعلی کاملاً توسط نانسی پلوسی و سیاستمداران آمریکایی ایجاد شده است. دلایل تنش فعلی در تنگه تایوان مشخص و روشن است.

وی تاکید کرد که آمریکا عامل تحریک و بحران ساز است، ماهیت موضوع تایوان یک موضوع به اصطلاح دموکراتیک نیست، بلکه یک موضوع اصولی مهم در مورد حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین است.

هوآ چون یینگ خاطرنشان کرد که ایالات متحده و برخی از پیروان آن اکنون چین را به "واکنش بیش از حد" متهم می کنند. اگر آنها واقعاً به صلح و ثبات منطقه اهمیت می دهند، چرا زودتر کاری برای جلوگیری از سفر پلوسی انجام ندادند ؟ در مورد مسائل مربوط به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین، اقدامات متقابل چین منطقی، ضروری و مناسب است و اصلا بیش از حد نیست.

هوا چون بینگ افزود: اگر چین به اقدامات گام به گام آمریکا برای مداخله در امور داخلی و تضعیف حاکمیت ملی خود پاسخ ندهد، در برابر اقدامات استکباری و غیرمسئولانه آمریکا نایستد، احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سایر اهداف منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای اساسی روابط بین المللی به یک حرف بی ارزش تقلیل خواهد یافت، یکی دیگر از کشورهای در حال توسعه که بیش از 80 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، هر لحظه ممکن است هدف بعدی باشند. به همین دلیل، اخیراً بیش از 160 کشور بر پایبندی خود به سیاست چین واحد تأکید کردند و از اقدامات قاطعانه چین برای حفاظت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود حمایت کردند.

  • 2022/08/05 18:08:58
  • GMT+08:00
  • /