معروفترین داستان عاشقانه چین
2022/08/04 16:39:37

امروز روز هفتم از ماه هفتم تقویم کشاورزی چین یا روز عشق یا به عبارتی روز ولنتاین چینی است.

افسانه ها می گویند که زوج وفادار گاوچران و دختر بافنده سالی یک بار در آسمان ملاقات می کنند. این داستان عاشقانه هزاران سال است که به طور گسترده بین مردم نقل می شود.

داستان گاوچران و دختر بافنده معروفترین داستان عشق چین به شمار می آید. می گویند: گاوچران پسر فقیری بود و با گاو خود زندگی می کرد.  امپراتور آسمان هم یک دختر بافنده داشت. آن دو نفر عاشق یکدیگر شدند و باهم ازدواج کردند ولی به زودی ملکه آسمان متوجه و خیلی عصبانی شد.او نمی گذاشت که دخترش با مردم عادی ازدواج کند و آنها را با زور از هم جدا کردند و  بین دو نفر یک جاده شیری وسیع گذاشت تا آنها نتوانند از آن عبور کنند. عشق تزلزل ناپذیر آنها کلاغ زاغی ها را تحت تأثیر قرار داد و در روز هفتم از ماه هفتم زاغ های بی شماری بر فراز آن پرواز کردند و با بدن خود یک پل زاغی روی جاده شیری کشیدند تا گاوچران و دختر بافنده همدیگر را ملاقات کنند.

  • 2022/08/04 16:39:37
  • GMT+08:00
  • /