دفتر امور تایوان شورای دولتی چین: تحریک کننده سفر پلوسی به تایوان مطمئناً مجازات می شود
2022/08/04 11:25:16

ما شیائوگوانگ، سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین، در 4 اوت(13 مرداد) گفت که شیائو میچین مکرراً سخنان درباره "جدایی طلبان " پخش کرد، سیاستمداران آمریکایی را به شدت تشویق می‌کرد تا به تایوان بروند، به شدت خرید سلاحات از ایالات متحده را تبلیغ می‌کردد و ساخت لوایح منفی مرتبط با تایوان را تحریک می کرد، اخیراٌ با تمام نیرو سفر پلوسی به تایوان را تشویق داد و آشکارا اصل یک چین واحد را چالش کرد، به شدت به روابط بین سرزمین اصلی چین و تایوان آسیب رساند و تنش و آشفتگی در تنگه تایوان را تشدید کرد. شیائو برای جستجوی منافع سیاسی خود دریغ نکرد که به عنوان مهره نیروهای خارجی ضد چین عمل کند و به منافع اساسی ملت چین آسیب برساند و هموطنان تایوانی را به ورطه خطرناکی سوق دهد. هر کس که به منافع ملت خیانت کند و به انشعاب "جدایی طلبان تایوان" بپردازد، هرگز عاقبت به خیر نخواهد شد و مجازات خواهد شد.

  • 2022/08/04 11:25:16
  • GMT+08:00
  • /