نمایش رقص و آواز "سبک رنگارنگ گویی جوئو"
2022/08/04 12:16:46

اجرای نمایش رقص و آواز "سبک رنگارنگ گویی جوئو" به تازگی در گویی یانگ، استان گویی جوئو در جنوب غربی چین از سر گرفته شده است. این نمایش که فرهنگ قومی گویی جوئو را معرفی می کند، بیش از 5000 بار در بیش از 30 کشور یا منطقه در سراسر جهان اجرا شده است.

  • 2022/08/04 12:16:46
  • GMT+08:00
  • /