تور ارکسترهای «دیدار شرق و غرب»
2022/08/04 12:22:00

«گای نوبل»، موسیقی دان استرالیایی و یکی از همه فن حریف ترین رهبران ارکستر در جهان که هم اکنون رهبری تور ارکسترهای «دیدار شرق و غرب» را بر عهده دارد، می گوید:« می‎ خواهم درباره موسیقی چین بیشتر یاد بگیرم»

  • 2022/08/04 12:22:00
  • GMT+08:00
  • /