افزیش قابل توجه حجم واردات و صادرات تجارت خدمات چین در نیمه اول سال جاری
2022/08/04 11:35:49

مدیر بخش بازرگانی خدمات وزارت بازرگانی چین روز چهار‌شنبه 12 مرداد توسعه تجارت خدمات چین در نیمه اول سال 2022 را معرفی کرد. تجارت خدمات چین در نیمه اول سال جاری رشد سریعی داشت و کل میزان واردات و صادرات خدمات به 2891.09 میلیارد یوان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.6 درصد افزایش یافته که در میان آن ، میزان صادرات خدمات 1405.95 میلیارد یوان بوده که 24.6 درصد افزایش داشت و میزان واردات با افزایش 18.9 در صد به 1485.14 میلیارد یوان رسیده است.

کل حجم واردات و صادرات خدمات چین در ماه ژوئن 525.3 میلیارد یوان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19.6 درصد افزایش داشت.

 

  • 2022/08/04 11:35:49
  • GMT+08:00
  • /