افزایش مداوم قدرت جامع صنعت تولید چین
2022/08/04 11:30:56

وانگ وی، مدیر اداره برنامه ریزی وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین در روزهای اخیر اعلام کرد ارزش افزوده صنعت تولید چین در جهان از 22.5 درصد در سال 2012 به نزدیک به 30 درصد در سال 2021 افزایش یافته و همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگترین قدرت تولید جهان حفظ کرده است.

وانگ وی گفت: ارزش افزوده صنعت تولید چین از 16.98 تریلیون یوان در سال 2012 به 31.4 تریلیون یوان در سال 2021 افزایش یافته است. در ده سال گذشته، مقیاس صنعت تولید چین همچنان در حال گسترش بوده و مزیت یکپارچگی سیستم نیز کاملتر شده است.

بر اساس طبقه بندی آماری اقتصاد ملی، صنعت تولید چین با 31 دسته اصلی، 179 دسته متوسط و 609 دسته فرعی دارای کامل ترین دسته بندی و نظام صنعتی در جهان است. مزایای سیستم کامل، امکانات پشتیبانی کامل و قابلیت های سازماندهی و مشارکتی در فرآیند مقابله با شوک خارجی مانند بیماری ناشی از ویرویس کرونا به خوبی نشان داده شده است.

  • 2022/08/04 11:30:56
  • GMT+08:00
  • /