خط آهن ریلی استاندارد مومباسا – نایروبی
2022/08/03 11:52:09

ساخت خط آهن ریلی استاندارد مومباسا – نایروبی که توسط چین ساخته شده، در پنجمین سالگرد بهره برداری ایمن خود به خوبی نشان می دهد که توسعه زیرساخت ها می‌ تواند به خوبی همراه با حفظ محیط زیست انجام شود.

  • 2022/08/03 11:52:09
  • GMT+08:00
  • /