مرکز مغز-کامپیوتر در هانگ جوئو
2022/08/03 11:49:06

 مرکز مغز-کامپیوتر در هانگ جوئو با هدف ترویج صنعتی شدن فناوری‌های کلیدی در هوش و فهم مغز آغاز به کار کرد.

  • 2022/08/03 11:49:06
  • GMT+08:00
  • /