وزیر خارجه چین: برخی سیاستمداران آمریکا مشکل ساز هستند
2022/08/03 09:40:10

وانگ یی وزیر خارجه چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت: این، بار دیگر نشان می دهد که برخی سیاستمداران آمریکا مشکل ساز برای روابط پکن و واشنگتن هستند و آمریکا نیز مهم ترین طرف خرابکار صلح تنگه تایوان و منطقه است.

او پیرامون سفر پلوسی به منطقه تایوان گفت، این اقدام اصل چین واحد و حاکمیت چین را نقض کرده و اقدامی تحریک آمیز به شمار می آید.

وانگ یی خواستار انصراف آمریکا از ممانعت از اتحاد و توسعه و ادامه بازی های ژئوپلتیک و تحریف وقایع عینی شد و تاکید کرد، اصل چین واحد پایه صلح تنگه تایوان است و «نرده حفاظتی» واقعی همزیستی مسالمت آمیز چین و آمریکا، سه بیانیه مشترک بین دو طرف است و چین برای حفاظت از حاکمیت کشور و کرامت ملت از عزم راسخی برخوردار است.

  • 2022/08/03 09:40:10
  • GMT+08:00
  • /