دفتر امور تایوان شورای دولتی چین از مجازات ارگان های در ارتباط با نیروهای تجزیه طلب تایوان خبر داد
2022/08/03 10:30:28

ما شیائوگوانگ سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین روز سه شنبه 3 اوت گفت که "صندوق دموکراسی تایوان" و "صندوق همکاری و توسعه بین المللی" که ارتباط نزدیک با نیروهای تجزیه طلب تایوان دارند، تحت پوشش "دموکراسی" و "توسعه  و همکاری"،  گستاخانه به فعالیت های تجزیه طلبانه تایوان در سطح بین المللی کمک می کنند و از طریق جمع آوری نیروهای خارجی ضد چین و سیاه نمایی علیه چین، از پول به عنوان ابزاری برای گسترش به اصطلاح فضای بین المللی در جهت رسیدن به هدف خود برای ضربه زدن به «چین واحد» در صحنه بین المللی استفاده می کنند.

 سرزمین اصلی چین تصمیم گرفته است با در نظر گرفتن مجازات برای این دو نهاد، مانع از همکاری و ارتباط آنها با سازمانها، بنگاهها و شهروندان سرزمین اصلی شود و سازمانها، مؤسسات و افرادی که به این دو صندوق کمک مالی ارائه دهند نیز مجازات خواهند شد. سازمانها، شرکتها و شهروندان سرزمین اصلی از انجام هرگونه معامله و همکاری با شرکتهایی مانند شرکت «انرژی شوان ده»، «فناوری لیانگ وانگ »،« پزشکی تیان لیانگ» و «فناوری ماهواره ای تیان یان» که پیش از این به این صندوق ها کمک مالی کرده‌اند، مورد ممنوعیت قرار گرفته اند و ورود مسوولان این شرکت ها به چین نیز ممنوع شده است.

  • 2022/08/03 10:30:28
  • GMT+08:00
  • /