هشدار دفتر امور تایوان کمیته مرکزی حزب حاکم چین به جدایی طلبان سرسخت تایوان
2022/08/03 11:39:02

 سخنگوی دفتر امور تایوان کمیته مرکزی حزب کمونیست، حزب حاکم چین نسبت به تنبیه جدایی طلبان سرسخت تایوان هشدار داد.

وی جدایی طلبان تایوان را مهم ترین مانع روند اتحاد کشور و رستاخیز ملت خواند و گفت که آن ها همچنین به پیشتازی نیروهای ضد چینی در خارج می بالند و برای جدایی تایوان از چین، حاکمیت، تمامیت ارضی، اعتبار قوانین کشور، صلح و ثبات تنگه تایوان و منافع مردم دو سوی تنگه تایوان و کل ملت را به چالش کشیده اند و باید مورد تنبیه قرار گیرند.

این سخنگو با تاکید بر این که برای تنبیه جدایی طلبان سرسخت تایوان مبنای حقوقی روشنی وجود دارد، گفت: در قانون اساسی چین قید شده است، تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین است و در قانون ضد تجزیه کشور و قانون امنیت ملی کشور نیز قید شده است که همه شهروندان کشور از جمله هموطنان تایوان وظیفه حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را برعهده دارند و هر فرد یا سازمانی در صورت انکار این وظیفه و یا در پیش گرفتن اقدامات مضر برای امنیت کشور باید مورد تنبیه قرار گیرد.

این سخنگو همچنین تاکید کرد: در قانون کیفری چین نیز قیده است، هر فردی که تجزیه کشور را سازماندهی، برنامه ریزی و عملی کند و وحدت ملی را خدشه دار سازد به جرم تجزیه کشور مرتکب شده و باید محکوم و مجازات شود؛ هر فردی که باعث تجزیه کشور و تضعیف وحدت ملی شود نیز به جرم تحریک تجزیه کشور مرتکب شده و باید محکوم و مجازات شود؛ هر فردی که در ارتکاب به جرایم فوق با نهادها، سازمان ها یا افراد خارجی همکاری داشته باشد، حتی مورد مجازات سنگین تر قرار خواهد گرفت.

وی در پایان هشدار داد که هیچ فرد یا نیرویی نمی تواند اراده چین برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را دست کم بگیرد.

  • 2022/08/03 11:39:02
  • GMT+08:00
  • /