واکنش کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به سفر پلوسی به تایوان
2022/08/03 11:12:43

کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین با صدور بیانیه ای سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به منطقه تایوان چین را شدیدا محکوم کرد.

کمیسیون امور خارجی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین سه شنبه با صدور بیانیه ای، سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به منطقه تایوان چین را محکوم کرد و آن را نقض اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک بین چین و آمریکا و هنجارهای روابط بین المللی خواند.

کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در این بیانیه بر این نکته روشن که در چین تنها یک چین وجود دارد و دولت جمهوری خلق چین یگانه دولت قانونی چین است و تایوان بخشی از زمین کشور است، تاکید کرد.

این نهاد سیاسی چین در این بیانیه وحدت کشور را روند تاریخی غیرقابل بازگشت خواند و گفت، هیچ کس نباید اراده ملت چین برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی را دست کم بگیرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که دولت کنونی آمریکا بارها نسبت به پایبندی بر سیاست چین واحد و عدم پشتیبانی از جدایی طلبان تایوان متعهد شده اما رفتارهایش برخلاف این تعهدات بوده است.

در این بیانیه از آمریکا خواسته شد تا ضمن پایبندی بر این تعهدات، به رفت و آمدهای رسمی با منطقه تایوان و دخالت در امور داخلی چین و ارسال سیگنال اشتباه به جدایی طلبان تایوان پایان دهد.

  • 2022/08/03 11:12:43
  • GMT+08:00
  • /