حمایت کامل کره شمالی از حق چین برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی‌
2022/08/03 14:11:45

خبرگزاری مرکزی کره شمالی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد، جمهوری دموکراتیک خلق کره به شدت هرگونه مداخله نیروی خارجی در موضوع تایوان را محکوم می کند و کاملاً از موضع عادلانه دولت چین برای دفاع قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت می کند.

این سخنگو در مورد سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به منطقه تایوان چین، گفت: «تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین است و موضوع تایوان به امور داخلی چین مربوط می شود. این حق یک کشور مستقل است که در برابر تحرکات نیروهای خارجی که آشکارا در امور داخلی آن دخالت می کنند و تمامیت ارضی آن را تخریب می کنند، اقدامات متقابل انجام دهد».

وی افزود: «وضعیت کنونی به وضوح نشان می‌دهد که دخالت‌های گستاخانه آمریکا در امور داخلی سایر کشورها و تحریک‌های سیاسی و نظامی عمدی آن، در واقع علت اصلی آسیب دیدن صلح و امنیت در منطقه است. برنامه آمریکا برای برهم زدن رشد و توسعه چین و تلاشهای آن برای تحقق هدف اتحاد مجدد به ورشکستگی خواهد انجامید.»

  • 2022/08/03 14:11:45
  • GMT+08:00
  • /