ارتش آزادیبخش خلق چین نیروی حافظ صلح جهانی
2022/08/02 09:45:17

 

یکم اوت (10 مرداد)، مصادف با نود و پنجمین سالگرد تاسیس ارتش آزادیبخش خلق چین است. ارتش آزادیبخش خلق چین در طول 95 سال گذشته، همواره حفظ صلح را رسالت خود دانسته و از زمان تأسیس جمهوری خلق چین، همواره چین یک سیاست نظامی دفاعی را دنبال کرده، هرگز آغازگر جنگ نبوده و هرگز یک وجب از سرزمین کشورهای دیگر را اشغال نکرده است.

ارتش چین تا امروز نه تنها مدافع محکم حفظ حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین بوده، بلکه اکنون حافظ صلح جهانی نیز به شمار می رود. چین از میان کشورهای عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل در بیشترین عملیات صلح بانی سازمان ملل شرکت کرده و نیز دومین کشور حامی مالی عملیات صلح بانی این سازمان به شمار می رود.

ارتش چین در عملیات صلح بانی، حفاظت از امنیت کشتی ها، امدادرسانی انسان دوستانه، مبارزه با همه گیری کرونا و موارد دیگر شرکت داشته و با اقدامات عملی، ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک را نشان داده است.

حفظ صلح یکی از اهداف اصلی ارتش چین است و این ویژگی در سرشت صلح طلب ملت چین ریشه دوانده است.

اکنون که جهان شاهد تحولات بزرگ و پیجیده است و با چالش هایی چون اندیشه جنگ سرد، سلطه طلبی، زورگویی سیاسی و تهدیدهای سنتی و غیر سنتی امنیتی و عوامل ناشخص بسیاری رو به رو شده است نیز، همچنان ارتش چین با شرکت فعال خود در عملیات صلح بانی سازمانن ملل و پایبندی به ابتکار امنیت جهانی، یک نیروی مثبت برای حفظ صلح جهانی به شمار می‌رود و به طور مستمر نیروی اطمینان را به صلح جهانی تزریق کرده است.

  • 2022/08/02 09:45:17
  • GMT+08:00
  • /