برگزاری نمایشگاه کمک به میراث فرهنگی نا ملموس شین جیانگ
2022/08/02 10:22:41

نمایشگاه میراث فرهنگی نا ملموس 19 استان و شهر به منظور ارایه کمک های اختصاصی به شین جیانگ موسوم به «شین جیانگ محل خوبی است» در ارومچی برگزار شد.

موضوع اصلی این بار نمایشگاه «گنجینه فرهنگ؛ میراث فرهنگی غیر ملموس مردم» است که دستاوردهای ثمر بخش ظرف ده سال گذشته در روند کمک میراث فرهنگی غیر مادی به شین جیانگ را به نمایش گذاشته است.

مساحت محل برگزاری نمایشگاه حدود 5 هزار متر مربع است و 339 پروژه منحصر به فرد میراث فرهنگی نا ملموس از19 استان و شهر، 14 ایالت و یا شهر منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ و غیره در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

  • 2022/08/02 10:22:41
  • GMT+08:00
  • /