آموزش هنر کاغذبری به کودکان
2022/08/02 11:34:46

یین لینگ لینگ یک هنرمند اهل شهر هان دان در استان هه بی است که به کودکان شهر خود در طول تعطیلات تابستانی هنر سنتی کاغذبری را می آموزد تا با این میراث فرهنگی ناملموس کشور خود بیشتر آشنا شوند.

  • 2022/08/02 11:34:46
  • GMT+08:00
  • /