چین تا سال 2025 شاهد کاهش جمعیت خواهد بود
2022/08/02 14:16:17

کمیسیون ملی بهداشت چین که بالاترین مقام بهداشتی این کشور به شمار می‌رود، در مقاله‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: رشد جمعیت چین تا سال 2025 منفی می‌شود، زیرا نرخ پایین باروری و پیری چالش‌های بلندمدتی را به همراه خواهد داشت.

داده های رسمی نشان می دهد که در سال گذشته، کل جمعیت چین تنها 480 هزار نفر افزایش یافته که کمترین میزان در حدود شش دهه گذشته است. داده‌های محلی نشان می دهد که حداقل 11 منطقه از 31 ناحیه در سطح استانی چین از قبل در سال گذشته رشد منفی جمعیت طبیعی خود را تجربه کرده اند که بیشتر در شمال شرقی، شمال غربی و مرکز چین بوده است.

جدای از این، جامعه این کشور به سرعت در حال پیر شدن است و انتظار می رود که این روند به سرعت ادامه یابد، یعنی نسبت افراد 60 ساله و بالاتر در حدود سال 2035 از 30 درصد فراتر خواهد رفت.

از سوی دیگر خانواده‌های چینی نیز کوچکتر شده‌اند. در سال 2021 به ازای هر خانواده 2.62 عضو وجود داشت که نسبت به یک دهه قبل 3.1 نفر کاهش یافت.

  • 2022/08/02 14:16:17
  • GMT+08:00
  • /