وزیر خارجه چین در سلسله نشست های وزیران خارجه آسه آن شرکت می کند
2022/08/02 17:29:03

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین سه شنبه اعلام کرد، وانگ یی وزیر خارجه چین 12 تا 15 خرداد به وقت پکن در سلسله نشست های وزیران خارجه آسه آن شامل نشست وزیران آسه آن و چین (نشست ده به علاوه یک)، نشست وزیران خارجه آسه آن، چین، ژاپن و کره جنوبی (نشست ده به علاوه سه)، نشست وزیران خارجه از اجلاس سران کشورهای شرق آسیا و نشست وزیران خارجه کشور آسه آن که همه در پنوم پن، کامبوج برگزار می شود، شرکت و بنابه دعوت پارک سو جون وزیر خارجه کامبوج، از آن کشور دیدار خواهد کرد.

  • 2022/08/02 17:29:03
  • GMT+08:00
  • /