مجلس ملی نمایندگان خلق: سفر پلوسی به تایوان آسیب به اساس روابط چین-آمریکاست/فقط یک چین در جهان وجود دارد
2022/08/02 23:38:37

سخنگوی کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین روز سه شنبه 2 آگوست (11 مرداد)، در واکنش به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوانِ چین، سخنانی را به نمایندگی از طرف کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین بیان کرد.

 متن کامل سخنان وی به شرح زیر است:

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، دوم آگوست با بی توجهی به درخواست جدی و مخالفت قاطعانه چین، خودخواهانه به تایوان سفر کرد. اقدامات او به طور جدی اصل چین واحد و سه بیانیه مطبوعاتی مشترک چین و آمریکا را نقض کرده و به طور جدی به پایه سیاسی روابط چین و آمریکا آسیب رسانده و به طور جدی به حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین تجاوز کرده و به طور جدی صلح و ثبات تنگه تایوان را تضعیف کرده و سیگنال اشتباه را به نیروهای تجزیه طلب تایوان ارسال کرده است. کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین قاطعانه با این اقدامات مخالف است و به شدت آن را محکوم می‌کند.

تنها یک چین در جهان وجود دارد؛ تایوان بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین چین است و دولت جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی است که نماینده کل چین است. اصل چین واحد، پیش شرط برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و ایالات متحده است و همچنین پایه سیاسی روابط چین و آمریکاست. ایالات متحده تعهدات جدی به چین در خصوص موضوع تایوان داده است، اما در اقدامات خود، به طور مداوم روابط اساسی و مبادلات رسمی بین ایالات متحده و تایوان را ارتقاء داده، از نیروهای جدایی طلبی تایوان چشم پوشی کرده و «از تایوان برای کنترل چین» استفاده می‌کند که به صلح و ثبات تنگه تایوان آسیب جدی وارد کرده است. دولت و ملت چین با به کار گیری تدابیر قاطع و مؤثر از حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود دفاع خواهد کرد.

موضوع تایوان مربوط به حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین است و چین جایی برای سازش ندارد. پایبندی به اصل چین واحد، مهار تجزیه طلبی تایوان و مخالفت با دخالت نیروهای خارجی در موضوع تایوان به طور وضوح در «قانون ضد تجزیه طلبی» قید شده است. موضع دولت و ملت چین در قبال موضوع تایوان همیشه ثابت بوده است و دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی اراده قاطع بیش از 1.4 میلیارد مردم چین است. هر گونه تلاش برای ممانعت از اتحاد کامل چین و رستاخیز بزرگ چین حتما شکست خواهد خورد.

  • 2022/08/02 23:38:37
  • GMT+08:00
  • /