واکنش چین به سفر احتمالی نانسی پلوسی به تایوان
2022/08/02 09:34:21

به سبب هویت نانسی پلوسی به عنوان شخصیت سوم در دولت ایالات متحده، سفر وی به تایوان با حساسیت بسیار همراه خواهد بود. سفر او در هر زمان و شرایطی،  اصل چین واحد و سه اطلاعیه مشترک چین و آمریکا را به شدت نقض خواهد کرد، روابط چین و آمریکا را به شدت تخریب خواهد کرد و قطعاً تأثیرات سیاسی بدی خواهد داشت. اگر پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کند، چین اقدامات متقابل محکم و قوی برای دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام خواهد داد. در مورد نوع و شدت این اقدامات نیز بهتر است صبر کرد تا ببینیم اگر او  جرأت دارد به تایوان سفر کند ، چه میشود؟

  • 2022/08/02 09:34:21
  • GMT+08:00
  • /