دریاچه چینگ های
2022/08/02 11:29:17

دریاچه چینگ های؛ جواهر درخشان فلات

درختان  و چمن های سرسبز، آسمان آبی و ابرهای سفید در کنار ماهی ها و مرغ های دریایی منظره زیبایی را در کنار این دریاچه رقم زده‎اند

  • 2022/08/02 11:29:17
  • GMT+08:00
  • /