رونق گرفتن بازار خودرو چین با کمک سیاست های حمایتی
2022/08/01 14:24:05

بر اساس گزارش مؤسسه فیچ، در ماه ژوئن سال جاری و با کمک بسته های سیاست حمایتی در جهت افزایش مصرف، بازار خودرو چین با یکی روند احیای پرشتاب همراه شد.

در این گزارش آمده: پس از کاهش مصرف که به دلیل کمبود میکروچیپ در بازار خودرو چین رخ داد، به نظر می رسد که روند احیای پرقدرت این بازار در سومین فصل ازسال ۲۰۲۲ نیز ادامه خواهد داشت.

در ماه گذشته میلادی، ارسال محموله های عمده فروشی خودروهای شخصی شاهد افزایش سال به سال ۴۲ درصدی بود و میزان فروش به مصرف کننده نیز نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشت که بخشی از آن به دلیل تحویل خودروهای معوقه از ماه مه بود و بخشی دیگر نیز مربوط به پیش خرید خودروهای ماه ژوئیه بودند.

  • 2022/08/01 14:24:05
  • GMT+08:00
  • /